TÜBİTAK Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erciyes Teknopark tarafından çeşitli sektördeki firmalara yönelik çevrimiçi ”TÜBİTAK Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu çağrılar kapsamında, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrı kapsamında, “Çağrıya Özel Şartlar” bölümünde yer alan linklerde belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Farklı sektörlerden 18 firmanın katılım gösterdiği etkinlik oldukça verimli ve interaktif geçti. Çevrim içi bilgilendirme toplantısı soru-cevap kısmından sonra nihayete erdi.

Çağrı Takvimi: