ETTOTRONIC ELEKTRONİK KÜMELENMESİ

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan Erciyes Teknopark A.Ş. çatısı altında farklı sektörlerden 220  Ar-Ge firması faaliyet göstermektedir. Firmaların sektörel dağılımları incelenerek, elektronik alanında doğal bir kümelenmenin gelişimi dikkatleri çekmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteklenmesi çalışmaları kapsamında eğitim, danışmanlık, ziyaretler, toplantılar vb. faaliyetlerinde desteklerden yararlanabilmesi için öncelikli olarak kümenin vizyonu, stratejileri, faaliyetleri ve performans kriterlerinin tespit edilebilmesi amacıyla ihtiyaç analizi yapılarak kurulmuş bir kümedir.

ETTOTRONIC Kümelenme olarak temel amacımız;

  • Teknoparkta elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenmesini sağlamak,
  • Eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ortak ihtiyaçları karşılamak,
  • Küme üyesi firmaların yurtdışı pazarlara erişmelerini sağlamak,
  • Firmaların ürünlerinin yurtdışı pazarlarına açılmasını kolaylaştırmak,
  • Yurtdışında benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile teknik ve ticari işbirliği geliştirmek amaçlanmıştır.

Kayseri, bulunduğu bölge içerisinde sanayi, teknoloji üretimi ve ihracat konusunda önde gelen bir şehirdir. Bu nedenle genellikle diğer illerden genç istihdam göçü olmaktadır. İl içerisinde elektronik sektöründe faaliyet göstermekte olan özellikle Ar- Ge yapan firmaların büyük bir çoğunluğu ise Erciyes Teknopark çatısı altında bulunmaktadır.

Misyonumuz

Paydaşlarımızın ülke ekonomisine katkı sağlayan, yurt dışı piyasalarında söz sahibi güçlü firmalar arasına girmesini sağlamak. ETTOTRONIC elektronik kümesi olarak hep birlikte ihracata hazırlık anlamında firma altyapısının güçlendirilmesi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde en etkin teknik desteğin sağlanmasıyla paydaşlarımızı ihracat yapan başarılı firmalar arasına katılmaları için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla desteklerin en etkin ve verimli şekilde kullanılması, temelleri atılan Kümelenmenin bir başarı öyküsüne dönüşmesi, Elektronik kümelenmesi yönünde öncü ve örnek olarak kalıcı başarının devamını sağlamak, birlikte hareket etmeden doğacak sinerji ile uluslararası rekabet gücümüzü artırarak yurt dışı piyasalarında söz sahibi olmaktır.

Ekibimiz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.